Inligtingstegnologie het ontstaan uit die groeiende behoefte van die Inligtings- en kommunikasie Tegnologieë (IKT) van ons hedendaagse lewens.

“IKT is die samevoeging van netwerke, hardeware, sagteware en kommunikasie deur interaksie van verwerking, bestuur en uitruil van data en inligting.”

As basis word die volgende binne IT bestudeer:

 • Persoonlike rekenaar hardeware en sagteware;
 • Netwerk hardeware en sagteware;
 • Ander hardeware en sagteware;
 • Gebruik van IKT in probleemoplossing;
 • Die impak van IKT op die samelewing;
 • IKT se etiese, wetlike en sekuriteitsaspekte;
 • Selfoontegnologie;
 • Video, oudio, radio en digitale tegnologieë.

Wat kan ek einde Matriek in IT doen?

 • Analiseer faktore wat algemene werksverrigting van rekenaars beïnvloed;
 • Skep verslae rakende allerdaagse probleme in rekenaars opstellings;
 • Lewer sinvolle sagteware en hardeware aanbevelings vir unieke behoeftes;
 • Demonstreer kennis en begrip oor die inpak van IKT op ons allerdaagse lewens;
 • Kritiese ontleding van Internet sekuriteit;
 • Besef die sosiale en etiese implikasies van IKT;
 • Gevare en inpak van onwettige sagteware;
 • Insameling en veilige stoor van data en inligting;
 • Normalisering van databasisse tot 3NF;
 • Gebruik van multi-tabel databasisse met navrae;
 • Manipuleer ingesamelde data deur gevorderde tegnieke om sinvolle afleidings te maak;
 • Ontwerp en ontwikkel eie werkbare programme wat allerdaagse probleme effektief kan oplos;
 • Effektiewe gebruik van skikkings, tekslêers, databasisse, klasse en objekte;
 • SQL – Structured Query Language
 • OOP – Object Orientated Programming.

Wie kan IT vat? Leerlinge …

 • wat in Gr 9 vakkeuses maak;
 • met goeie kommunikasie vaardighede;
 • met goeie Wiskunde vermoëns (Meetkunde);
 • met logiese kognitiewe vaardighede;
 • met baie kreatiwiteit;
 • met probleemoplossings vaardighede;
 • wat belangstel in tegnologiese vooruitgang;
 • wat bereid is om hard te werk;
 • wat geensins lui is nie.

Hoe verskil IT van RTT?

In beide vakke word teoretiese sowel as praktiese kennis en vaardighede rakende rekenaar hardeware en sagteware bestudeer. Die verskil tussen die twee vakke lê direk in die diepte van ondersoek wat elkeen aan die onderskeie temas bied.

IT as vak bestudeer alle aspekte van hardeware en rekenaar werking in baie meer tegniese diepte as wat die geval in RTT is.

Binne die praktiese afdeling van die twee vakke lê die grootste verskil. In IT word daar gefokus op probleemoplossings binne programmering van selfgedefinieerde sagteware.

In RTT val die fokus op die volledige begrip van die hele MsOffice pakket nl. Woordverwerking, Sigblad, Databasis en Aanbiedings.

Kan ek beide IT en RTT kies vir Gr 10?

Alhoewel IT en RTT as twee aparte vakke aangebied word kan jy nie beide vakke gelyk neem nie aangesien beide soortgelyke areas bespreek.