DIE LEERAREA KUNS EN KULTUUR

Definisie:

Die Kuns en Kultuur-leerarea dek ‘n breë reeks inheemse Suid-Afrikaanse kuns- en kultuurpraktyke. Die kunste en kultuur is ‘n wesenlike deel van die lewe en omvat die geestelike, materiële, intellektuele en emosionele aspekte van mense se aktiwiteite in ‘n gemeenskap..

Doel:

Die hoofdoel van hierdie leerarea is om aan alle leerders ‘n algemene opvoeding in Kuns en Kultuur te bied.

Die Kuns en Kultuur-leerarea het dit ten doel om die volgende te bewerkstellig:

  • stel leerders bloot aan en bied ervarings in dans, drama, musiek, visuele kunste, (kuns-)handwerk, ontwerk, media en kommunikasie, kunsbestuur, kunstegnologie en erfenis;
  • ontwikkel skeppende en innoverende individue as verantwoordelike landsburgers en volgens die waardes van demokrasie soos dit in die Grondwet van Suid-Afrika tot uiting kom;
  • bied aan alle leerders toegang tot opvoeding in kuns en kultuur as deel van die regstelling van historiese wanbalanse;
  • ontwikkel ‘n bewustheid van nasionale kultuur, ter bevordering van nasiebou;
  • vestig, ontwikkel en bevorder die kreatiwiteit van Suid-Afrikaners as ‘n ryk en produktiewe bron;
  • bied deur middel van kuns en kultuur aan leerders geleenthede om bruikbare vaardighede, kennis, houdings en waardes te ontwikkel wat hulle op die lewe en lewenslange leer voorberei;
  • ontwikkel ‘n begrip van die kunste as simboliese taal.