Rekenaartoepassingstegnologie is ‘n nuwe vak wat ontstaan het as ‘n verbetering van vorige vakke soos Rekenaartik en Rekenaarstudie SG. RTT betrek ‘n breër algemene kennis van die Inligtings- en kommunikasie tegnologieë(IKT) van ons allerdaagse lewe.


Omdat IKT voortdurend verander word die volgende areas behandel tydens jou RTT loopbaan:

 • Persoonlike rekenaar hardeware en sagteware;
 • Netwerk omgewings;
 • Gebruik van IKT in probleemoplossing;
 • Die impak van IKT op die samelewing;
 • Kommunikasie tegnologie;
 • IKT se etiese, wetlike en sekuriteitsaspekte.

Wat kan ek einde Matriek in RTT doen?

 • demonstreer kennis van hardeware, sagteware en wye area netwerke;
 • demonstreer begrip van probleemoplossing van eenvoudige eindgebruiker probleme;
 • gevorderde manipulasie van lêers en lêergidse;
 • identifiseer en bespreek wetlike, etiese en sekuriteitsaspekte relevant tot IKT;
 • identifiseer die inpak van IKT op die omgewing asook sosiale implikasies op ‘n globale vlak;
 • toepaslike en korrekte toevoer van data;
 • hoogsgevorderde woordverwerking tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in sigblad tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in databasis tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in aanbiedings tegnieke;
 • toepassing van logiese denke in die oplos van geïntegreerde eindgebruiker probleme;
 • interpreteer geskrewe en elektroniese dokument redigering om korrekte afvoer te lewer;
 • effektiewe kommunikasie van inligting deur seleksie van gepaste kommunikasie tegnieke;
 • maak van ingelegte keuses na data-insameling;
 • Logiese denke in die verwerking van data.

Wie kan RTT vat? Leerlinge…

 • wat in Gr 9 vakkeuses maak;
 • met goeie kommunikasie vaardighede;
 • met fyn motoriese vaardighede;
 • met logiese en praktiese denk vaardighede;
 • met eie kreatiwiteit;
 • met probleemoplossings vaardighede;
 • met ‘n bereidwilligheid om te leer en nuwe vaardighede in verskeie situasies toe te pas;
 • met ‘n bereidwilligheid tot lewenslange leer.

Hoe verskil RTT van IT?

In beide vakke word teoretiese sowel as praktiese kennis en vaardighede rakende rekenaar hardeware en sagteware bestudeer. Die verskil tussen die twee vakke lê direk in die diepte van ondersoek wat elkeen aan die onderskeie temas bied.

RTT as vak bestudeer hardeware en sagteware vir effektiewe, allerdaagse gebruik waar IT ‘n baie dieper ondersoek behels.

Binne die praktiese afdeling van die twee vakke lê die grootste verskil. In RTT val die fokus op volledige kennis en vaardigheid in dele van die MsOffice pakket nl. Woordverwerking, Sigblad, Databasis, Aanbiedings en E-Kommunikasie.

In IT word daar gefokus op probleemoplossings binne programmering van selfgedefinieerde sagteware.

Kan ek beide RTT en IT kies vir Gr 10?

Alhoewel RTT en IT as twee aparte vakke aangebied word kan jy nie beide vakke gelyk neem nie aangesien beide soortgelyke areas bespreek.